Colegiul Tehnic “Mihai Băsescu” din Fălticeni, România, este o școală publică care oferă elevilor săi standarde educaționale de înaltă calitate la nivel național și european, bazate pe responsabilitate, rezultate, egalitate de șanse în vederea dezvoltării valorilor umane și obținerii de competențe profesionale care răspund cerințelor unei țări democratice bazate pe cunoaștere. Numeroșii elevi care studiază aici beneficiază de o instruire educațională temeinică, derulată într-o atmosferă de învățare amiabilă. Cu peste 50 de proiecte europene implementate, școala facilitează activitățile de învățare pentru a obține cele mai bune rezultate în educație și sunt concepute pentru a instrui elevii din diferite domenii profesionale privind cetățenia și valorile europene.

Institutul “Sansi-Leonardi-Volta”, în componența și fizionomia sa actuală, s-a născut la 1 septembrie 2013 și are aproximativ 1000 de studenți. Doar aparent tânăr, instituția reprezintă în realitate fuziunea diferitelor școli istorice din orașul nostru: Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane “Pontano-Sansi” fondat în 1861, Liceo Scientifico “Alessandro Volta” fondat în 1941 și Institutul de Stat de Artă “Leoncillo Leonardi”, fondat în 1961. Prin urmare, acum reprezintă istoria educațională a teritoriului nostru, care se mândrește cu o lungă tradiție culturală, didactică și pedagogică, recunoscută și dovedită prin rezultatele învățării generațiilor de elevi, inclusiv datorită capacității de a adapta oferta educațională la schimbările sociale și culturale, acordând atenție nevoilor de formare ale tinerilor.

Logopsycom este un centru de inovare educațională care creează și utilizează metode sau instrumente alternative (digitale sau nu) pentru a însoți școlile, centrele vocaționale, organizațiile educaționale, tinerii și părinții. Inițial, a fost creată ca o companie de îngrijire, specializată pe dificultăți în învățare în rândul tinerilor, în special tulburări specifice de învățare sau TSI (dispraxie, disfazie, dislexie etc.) și, prin urmare, lucrează la accesibilitatea conținutului pentru acest domeniu.

SABA este un liceu profesional privat înființat în 2007. Instituția are câte un Departament de Afaceri, Administrație, Informatică (IT) și Turism și filiale în Skopje, Bitola și Shtip. Astăzi sunt în jur de 220 de studenți care studiază la SABA și 40 de angajați.  Elevii de la SABA au privilegiul de a experimenta un sistem educațional diferit de școlile publice din Macedonia. Ei sunt concentrați pe domeniul pe care îl studiază și dețin, pe lângă experiență teoretică, multă experiență practică. După ce elevii termină liceul la SABA, sunt cu adevărat pregătiți să lucreze efectiv în companii, pentru domeniile pe care le-au învățat. În ultimii ani, SABA este activă în programul ERASMUS+. În 2019, SABA a primit Carta de Mobilitate în domeniul educației și formării profesionale – VET. În 2020, SABA a primit acreditarea Erasmus în domeniul VET.

YuzuPulse își propune să aducă inovația mai aproape de economia socială și de educație. Pentru a face acest lucru, însoțim profesorii în utilizarea instrumentelor TIC și a gamificării pentru a oferi metode inovatoare de predare a limbilor străine și STEM și pentru a sprijini dezvoltarea competențelor-cheie și a spiritului antreprenorial în educația formală și non-formală.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Project number: 2021-1-BE01-KA220-SCH-000027783