SCOP​

Sprijinirea profesorilor în adoptarea unor instrumente și practici inovatoare, cum ar fi crearea și utilizarea de jocuri video incluzive în cursurile de limbă modernă, cu scopul de a crește motivația, implicarea și participarea tuturor elevilor, inclusiv a celor cu tulburări specifice de învățare.

Results of the project

Booklet on engagement

DYSfriendly practice sheets

Games and sequences

Resources database

Implementation guide

Partners

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Project number: 2021-1-BE01-KA220-SCH-000027783