În cadrul acestui proiect, partenerii vor realiza resursele redate mai jos. Pe măsură ce vor fi finalizate, acestea vor fi puse la dispoziția vizitatorilor acestei pagini.

Implicarea, factor-cheie în succesul învățării limbii engleze ca limbă secundară (ESL)

Broșura va prezenta diferite strategii interesante pentru a încuraja implicarea, motivația și incluziunea pentru toți cursanții, inclusiv pentru cei cu TSI, privind învățarea unei limbi străine.

Fișe practice de învățare

Fișele practice vor conține informații despre felul în care se pot adapta cursurile de limbi străine pentru elevii cu TSI, cum se proiectează jocurile video incluzive și cum sunt utilizate instrumentele de creare a jocurilor video incluzive.

Jocuri video și secvențe pedagogice

Jocurile video vor fi concepute în jurul unor domenii tematice diferite, folosind elemente de gramatică și vocabular și se vor aplica celor patru competențe lingvistice principale: citirea, ascultarea, scrierea și vorbirea. Acestea vor fi incluse în secvențe pedagogice pentru a servi drept model profesorilor.

Realizarea tutorialelor și a modulului e-Learning

Acest curs va sprijini profesorii de limbi străine să dobândească competențe digitale și să obțină abilitățile necesare pentru a crea jocuri video incluzive.

Bază de date pentru resurse

Această bază de date va conține resurse externe pentru a sprijini profesorii de limbi moderne în crearea propriilor jocuri video.

Ghid de implementare

Prin intermediul acestui ghid, partenerii proiectului vor împărtăși cele mai bune practici și mărturii din experiența lor în timpul folosirii materialelor și metodelor realizate în proiect.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.

Project number: 2021-1-BE01-KA220-SCH-000027783