A Tense Situation

A Tense Situation

Тоа е едноставна, но забавна игра за еден или двајца играчи кои сакаат да го измерат своето знаење врз основа на англиските времиња. Авторот употребил наслов со значење со двоен збор, бидејќи „напнатото“ се однесува или на граматичката категорија насочена или на нервозата за време на тркачки настан. Сепак, играта нуди релаксирачка атмосфера и без предизвикувачка механика.

Главната цел се однесува на напната ревизија и усвојување на вокабулар додека уживате во хумористичните лингвистички и ситуациони клишеа.

20

B1

игра

Водич за играч

Педагошка низа