Wanderer’s Memories

Wanderer's Memories

5

A2

Треба да шетате низ картата обидувајќи се да пронајдете предмети и да отидете до урнатините и да го користите копчето што го има името на вашата последна ставка како текст, ако не се појават копчиња, тогаш сте ги добиле сите ставки на нивото.

игра

Водич за играч

Педагошка низа