Vocab is You

Vocab is You

20

A1

Завршете ги сите 10 нивоа на играта со поместување на вашиот карактер или ставките на играта за да постигнете победа! Како можете да го направите ова? Прочитајте ги инструкциите: вашата состојба за победа и сите индикации за тоа што може да се движи, а што не се напишани во играта. Можете исто така да ги менувате речениците со поместување на блоковите за да креирате нови правила.

игра

Водич за играч

Педагошка низа