The Messy House

The Messy House

30

A2

Вие сте главниот лик. Само што се разбудивте и сфативте дека вашата куќа е во неред без очигледна причина. Вашата цел е да откриете што го предизвикало, да го решите проблемот и да се средите пред некој друг да дојде дома.

игра

Водич за играч

Педагошка низа