The Little Alchemist

The Little Alchemist

30

A1-A2

Ал, чирак на Големиот алхемичар, дознава дека кралот боледува од ненадејна и многу сериозна болест. Чиракот е единствената надеж да го излечи бидејќи Големиот Алхемичар е во странство. Малиот алхемичар мора да го напушти домот и да собере состојки со помош на книга со магии и напивки и да оди во замокот на кралот. Селаните ќе можат да му помогнат на херојот, доколку им се помогне секако за возврат…

игра

Водич за играч

Педагошка низа