The Engineering Planet

The Engineering Planet

10

A2-B1

Се будите на чудна планета. Лик кој изгледа дека е уметник разговара со тебе и објаснува дека и двајцата одевте на Земјата со неговиот вселенски брод, но тој мораше да слета на блиската планета во итен случај поради чудна бучава што ја испушташе моторот. Треба да најдете механичар за да го поправи бродот.

игра

Водич за играч

Педагошка низа