The Curse of the Sceptrum

The Curse of the Sceptrum

40

A2

Момчето по име Ед го напушта родното место за да го најде Харолд, неговиот изгубен брат. Тој знае дека потрагата ќе биде долга и тешка и ги посетува сите места во селото за да собере пари и предмети. Најважни се клучевите кои ќе му бидат потребни за да отвори важни врати…

игра

Водич за играч

Педагошка низа