The crow and the enchanted fort

The Crow and the Enchanted Fort

10

C1

Одејќи од училиште, гледате огромна врана која ви го краде телефонот! Трчајќи по него, го наоѓате вашиот телефон на чуден камен. Кога ќе го земете во рака за подобро да погледнете, каменот се крши и ве превезуваат во ирската самовила тврдина од која ќе треба да избегате! Преземете ги предизвиците што ви ги даваат жителите на тврдината, пронајдете го името на суштеството што ве превезело овде и избегајте!

 

игра

Водич за играч

Педагошка низа