The Art Planet

The Art Planet

15

A2-B1

Се будите на чудна планета. Невидлив лик зборува со вас и ви објаснува дека одите на планетата Земја, но завршивте на Планетата уметност. За среќа, ви е кажано дека на оваа планета живее земски уметник. Оди разговарај со него за да побараш помош од него.

игра

Водич за играч

Педагошка низа