Evolution of Humanity

Evolution of Humanity

15

A2

 Во првиот дел треба да направите копје, да ловите животно, да готвите и јадете месото и на крајот да се вратите во пештерата да спиете. Во вториот дел (по спиење) треба да му помогнете на болниот трговец.

игра

Водич за играч

Педагошка низа