Cooking Adventure

Cooking Adventure

10

A1-A2

Главниот лик подготвува ручек, но му требаат повеќе состојки. Тој оди во продавницата во близина и ги купува потребните состојки. Потоа се враќа дома и го готви ручекот. За да ја заврши играта мора да фати воз.

игра

Водич за играч

Педагошка низа