A Bardic Tale

A Bardic Tale

20

B1

Бардот кој пред долго време ги закопал своите чувства се обидува преку своите песни да ги предупреди луѓето за големата опасност од крајот на светот. Бидејќи никој не сака да преземе нешто затоа што не мисли дека може да промени нешто и дека е предоцна, таа ја префрла вината на нивните емоции кои ги парализираат. Ќе наиде на голема помош, или можеби само лоша среќа…

игра

Водич за играч

Педагошка низа