Perseverance

Perseverance

15

B2

Никогаш нема да погодите за што е оваа приказна… „НЕ“ се работи за провалник и богатство!

Жал ми е ако сте разочарани. Во крвта ми е!

Како и да е. Маскираниот херој всушност ќе ја ограби куќата, но сопственикот смислил паметен метод за да ја отежне својата „потрага“. Предизвикот е поставен уште од првите чекори: пронаоѓање на најголемото богатство кое е скриено на очигледен поглед.

игра

Водич за играч

Педагошка низа