Particle

Particle

25

B1-B2

Сакајќи да се поврзе со претходното знаење на предците, Луциус го посетува храмот со цел да ја усоврши својата обука, овој пат е СТАТИЈАТА. За жал, оваа информација напишана на пергамент беше расфрлана од ветрот. Двете половини од документот се однесуваат на определениот и неопределениот член. Луциус и Водианс, самовилата, имаат малку време да се сетат на нултата статија што талка низ шумата по траги. Тестот за постигнување се одвива на подземна река, каде што тој ќе може да ги надмине пречките откако ќе понуди точни одговори на речната самовила. На површината, Луциус е сведок на вистинско купе де грејс, бидејќи ликовите случајно ги откриваат своите симулирани идентитети.

игра

Водич за играч

Педагошка низа